"Někdejší růže je tu už jen co jméno, jen pouhá jména držíme ve své moci."
"Však věčně bude srdce jímat znova
žal Juliin a bolest Romeova."